Select Your Location
pengeringan

Pengeringan Kayu

Pengeringan kayu merupakan salah satu proses utama dalam woodworking process. Kayu yang baru ditebang memiliki kandungan air yang sangat tinggi dan tidak akan mencapai kekuatan maksimumnya sebelum sebagian besar air yang ada di keluarkan.  Air pada kayu hanyalah merupakan beban dari struktur

Read More
driya

Driya Widiana M.S

gulita malam semakin kelamsekelam awan hitammemayungi negerinegeriku kian kelamtenggelam di segara keangkuhandan kejumawaan petinggipetinggi semakin pongahmelahirkan anak-anak serakah
mendulang pertiwi dengan rakus
bagai koloni tikus

Read More
pengeringan

Pengeringan Kayu

Pengeringan kayu merupakan salah satu proses utama dalam woodworking process. Kayu yang baru ditebang memiliki kandungan air yang sangat tinggi dan tidak akan mencapai kekuatan maksimumnya sebelum sebagian besar air yang ada di keluarkan.  Air pada kayu hanyalah merupakan beban dari struktur

Read More
IdulFitri1440

Idul Fitri 1440 H

Read More